Asigurarea instituțiilor cu produse igienico-sanitare

Direcția educație, tineret și sport sectorul Centru a asigurat dotarea instituțiilor de educație timpurie cu produse igienico-sanitare, repartizînd acestea între instituții.